Make your own free website on Tripod.com
EAGBAffiliate
 

Pokemon Gold & Silver Walk-Through

Gold & Silver Pokedex

152 - 178

152 CHIKOLITA - 153 BEIRIFU - 154 MEGANIUMU

155 HINOARASHI - 156 MAGUMARASHI - 157 BAKUFUN

158 WANINOKO - 159 ALIGATES - 160 ODAIRU

161 OTACHI - 162 OOTACHI - 163 HOOHOO

164 YORUNOZUKU - 165 REDEIBA - 166 REDEIAN

167 ITOMARU - 168 ARAIDOSU - 169 KUROBA

170 CHONCHI - 171 RANTAN - 172 PICHU

173 PII - 174 PUPURIN - 175 TOGEPI

176 TOGECHIKKU - 177 NEITEI - 178 NEITEIO

[ Back To Main Menu ]

Mirror Sites Singapore & Germany